Menu

Oversigt over mine publikationer og udgivelser

Kort profil

Bogudgivelser


Velkommen

 

 

 

Som historiker og kirkehistoriker har jeg gået mine egne veje. Naturligvis har basis været en eksamen som cand. mag fra Københavns Universitet og mine erfaringer som arkivar i Rigsarkivet. Men ellers førte min forskning mig vidt omkring. Væsentligt fascineret mig har forholdet mellem kirke og stat, samfund og religion, ikke blot i historien, men også i vor tids værdipolitiske debat.

I middelalderens historie har jeg fokuseret på de religiøse ordner, især på franciskanerne i Norden, men også på danske helgeners betydning for kulturen. Som historiker har mine vurderinger svaret til min personlige katolske tro. Det har været frugtbart for mig og har ført til mange nye indsigter. Men det har også delvis isoleret mig i forhold til den i Danmark herskende lutherske kultur, der ikke alene præger folkekirken, men trods sekulariseringen stadig også kulturliv, videnskab, politik og nationalfølelse.

Min historieskrivning såvel som mine indlæg i samfundsdebatten præges af, at jeg tilhører en minoritet i Danmark. Derfor har jeg ikke undgået uvilje og modsigelse. Men jeg har påpeget nye ellers oversete aspekter.

Mit håb har været at oplyse og inspirere mennesker i deres forskellighed. Historieforskning er en aldrig afsluttet vandring mod en stadig bedre erkendelse af sandheden om fortiden. Kun med en sådan åbenhed kan historien hjælpe os til bedre at mestre nutidens virkelighed og vore aktuelle udfordringer og dertil styrke vor kulturs bedste værdier.